Hradiště Curia Vitkov

Výletní místo, Chrastava
Curia Vitkov je volná replika velmožského sídla („curia“) z 12. století na terénní vyvýšenině nad vsí Horní Vítkov poblíž obce Chrastava severozápadně od Liberce. Jedná se o vytvoření repliky sídla z dosavadně dostupných znalostí z Čech, Moravy a přilehlých území dnešního Německa a Polska. Vzniká "ideální" dvorec jako soubor objektů, typických pro tento typ raně středověkého sídla, časově vymezeného druhou polovinou 12. a počátkem 13. století.

Bohužel nevíme o žádných akcích. Vy ano? Tak ji přidejte!

Adresa: 1, 46331 Chrastava