Výstavní síň Masné krámy (Západočeská galerie v Plzni)

Výstavní sál, Galerie, Koncertní sál, Plzeň

Západočeská galerie v Plzni využívá pro svou činnost tří historické budovy v centru města v ulici Pražská, č. p. 13,16 a18, které tvoří důležitou součást městské památkové rezervace.

Budova středověké masné tržnice byla postavena v roce 1392 v místech bývalého městského parkánu. Dnes tvoří její průčelní obrys s malebným štíhlým cimbuřím charakteristickou dominantu spodní části Pražské ulice a Křižíkových sadů. Jedná se o jednu z mála dochovaných staveb tohoto typu. V roce 1972 zde byla otevřena výstavní síň Masné krámy, svou dispozicí a uspořádáním vnitřního prostoru v České republice ojedinělá.

V roce 2009 proběhly úpravy interiéru podle projektu architekta Romana Kouckého, který zdůraznil jeho symetrickou trojlodní dispozici. Výrazně světlý charakter prostoru vytváří koncept „velké bílé galerie“ v kontrastu ke „komorní černé galerii“ výstavní síně „13“, která se nachází naproti přes ulici.

Ve výstavní síni Masné krámy se konají proměnné výstavy a je využívána rovněž ke kulturním pořadům, koncertům či přednáškám a edukačním programům pro žáky všech stupňů škol. Konají se zde příležitostná společenská setkání a její pronájem je k dispozici pro konání svatebních obřadů.

Západočeská galerie v Plzni patří k nejvýznamnějším galerijním institucím v České republice. Její sbírky pokrývají období od 14. století po současnost a vedle jednotlivých špičkových děl obsahují kvalitní soubory umění 19. století, umění přelomu století a české moderny, zahrnující zvláště hodnotnou sbírku kubismu. Sbírkový fond v současnosti čítá přes 10 000 děl. Otevřeno je denně kromě pondělí od 10 do 18 hodin.

Pro aktuální program sledujte webové stránky Západočeské galerie v Plzni.Bohužel nevíme o žádných akcích. Vy ano? Tak ji přidejte!
Kontakty:

www.zpc-galerie.cz

377 908 535

info@zpc-galerie.cz


Adresa: Pražská 353, 30100 Plzeň