Klášterní kostel sv. Antonína Paduánského

Volnočas, Sokolov
Na výstavbě kláštera se podílel spolu s lineckými kapucíny i tehdejší majitel panství Jan Hartvík Nostic. Klášter byl slavnostně vysvěcen 20. října 1667 litoměřickým biskupem Maxmiliánem Rudolfem ze Šlejnic. Kolem čtvercového rajského dvora s kulatou studní stojí budovy konvertu. Klášteru dominuje budova klášterního kostela sv. Antonína Paduánského. Jedná se o jednolodní klenutou stavbu s postranními kaplemi. Půdorys kostela tvoří kříž. Kostel má mohutný trojúhelníkový barokní štít. Klášter přežil rušení klášterů za vlády Josefa II. a byl činný až do roku 1950, kdy byl spolu s jinými zlikvidován, kapucíni při zásahu Státní bezpečnosti internováni a klášter přidělen Ministerstvu obrany. Na další devastaci se podílela Československá armáda, postupující těžba hnědého uhlí zdevastovala část původní klášterní zahrady i kapli sv. Anny z roku 1782. Od roku 1961 klášter využíval městský podnik bytového hospodářství, nyní Sokolovská bytová s. r. o. V současnosti je klášter v dobrém stavu. Je však velmi nezbytné dbát na klimatické podmínky v kryptě, a proto nelze její prostor zpřístupnit běžným turistickým prohlídkám, ale naopak je nutné přijmout určitá omezení. Prohlídka hrobky je umožňována pouze při významných událostech města a pouze pro omezený počet návštěvníků. V průčelí kostela je kaple Olivetské hory s výjevem Krista v Getsemanské zahradě. U schodiště před klášterem dále stojí sochy sv. Petra z Alkantary, sv. Antonína Paduánského a sv. Felixe z Cantalice. V kostele sv. Antonína Paduánského se každý měsíc konají zajímavé výstavy a koncerty.

Bohužel nevíme o žádných akcích. Vy ano? Tak ji přidejte!

Adresa: Komenského 77, 35601 Sokolov