Muzeum jihovýchodní Moravy se sídlem v zámku ve Zlíně

Výstavní sál, Zlín
do 2. ledna 2011 STROMEČKU, ROZSVIŤ SE Výstava pojednává o vývoji vánoční zdobnosti a proměnách vánočního stromku i vánočních ozdob. Představí způsoby zdobení vánočních stromků a větví v tradiční venkovské i městské kultuře až do současné doby. Kromě známých typů starších i novějších vánočních ozdob představuje i alternativní a málo obvyklé způsoby zdobení vánočního stromu. Zaměřuje se na prezentaci výrobců vánočních ozdob na Valašsku, kde má sklářská výroba bohatou tradici. • Součástí výstavy je interaktivní program v malém výstavním sále – vánoční strom přání na který mohou návštěvníci zavěšovat svá vánoční přání. Každé úterý a středu během výstavy se budou konat tvořivé dílny pro objednané skupiny (objednávky: telefon 577 004 620 nebo e-mailová adresa objednavky.skoly@seznam.cz). malý výstavní sál do 2. ledna 2011 STROMEČKU, ROZSVIŤ SE Vánoční strom přání a výstava vánočních ozdob vyrobených žáky základních a základních uměleckých škol. spojovací chodba do 6. ledna 2011 ČAS PŘEDVÁNOČNÍ A VÁNOČNÍ Výstava přiblíží prostřednictvím textů, fotografií a obrazových příloh jednotlivá zvykoslovná témata související s obdobím adventním, s přípravou Vánoc jejich slavením. HRAD MALENOVICE 4. prosince 2010 VÁNOČNÍ JARMARK Vystavený betlém, vyhlídka z věže, historický šerm, ukázky řemesel, drobný prodej. Bližší informace na telefonech: +420 605 924 869, 577 103 379 a www.muzeum-zlin.cz.

Bohužel nevíme o žádných akcích. Vy ano? Tak ji přidejte!

Adresa: Soudní 1, 76001 Zlín