Dominikánský kostel sv. Václava

Koncertní sál, Divadlo, Opava
Vévoda Mikuláš II. Opavský je považován za zakladatele kostela k uctění sv. Václava. Roku 1336 byl dominikánský kostel vysvěcen olomouckým biskupem Johannem VI. Trojlodní bazilika s jednolodním uzavřeným kůrem byla okolo roku 1330 vybavena nástěnnými malbami, dnes zachovalých jen částečně. V letech 1723 - 1733 byl kostel podroben barokizaci. Byl vybaven 18 postranními oltáři a dvěma kaplemi, z nichž obzvlášť pečlivě je vyzdobena Dominikova kaple. Po sekularizaci v době josefínské se z kostela stal roku 1783 vojenský sklad. Kostel a klášter jsou částečně využívány jako kulturní centrum, mimo jiné jako galerie. V budově kláštera sídlí Základní umělecká škola - výtvarný obor, Dům umění a vinárna. Na volném prostranství před Domem umění byla umístěna socha Utíkající dívky ak. sochaře Kurta Gebauera.

Bohužel nevíme o žádných akcích. Vy ano? Tak ji přidejte!

Adresa: náměstí Osvoboditelů , Opava