Augustiniánský klášter

Galerie, Tábor
Klášterní kostel Narození Panny Marie je raně barokní stavba z let 1642-1666 postavená pro oporu protireformace, řád bosých Augustiniánů. Bohatě členěné průčelí ve stylu klasicizujícího baroka je osazeno sochami sv. Augustina a jeho matky, sv. Moniky. Cenné barokní zařízení interiérů, vyrobené v místní řezbářské dílně, se však až na výjimky nedochovalo. Samotný klášter na počátku 19. století postupně ukončil svou činnost a jeho budova byla přeměněna na věznici. Dnes zde sídlí pracoviště táborského muzea.

Bohužel nevíme o žádných akcích. Vy ano? Tak ji přidejte!

Adresa: nám. Mikuláše z Husi 44, 39001 Tábor