KLÁŠTERNÍ ZAHRADA BROUMOV

Výletní místo, Broumov
V 18. století byla zahrada, v souvislosti s vrcholně barokní přestavbou kláštera, nově upravena tak, aby odpovídala monumentální architektuře klášterního objektu. Tím, kdo určil její základní disposici, byl nepochybně architekt přestavby kláštera K. I. Dientzenhofer. Situoval ji na střední osu - pokračování spojnice průjezdů hlavní klášterní budovou, mostu a severovýchodního nároží ohradní zdi zahrady.

Bohužel nevíme o žádných akcích. Vy ano? Tak ji přidejte!

Adresa: Broumov