Moci: jak ztvárnit vůli

Volný čas

3.přednáška cyklu "Odvážit se, chtít, moci"

• Jak se sny stávají skutečností

• Inspirace velkých umělců: Leonardo da Vinci, Michelangelo

• Vůle a přírodní zákon

Kontakty

www.akropolis.cz

Termíny