Mýty a bohové Egypta

Film, Volný čas

Přednáška s filmovou projekcí

• Egyptský panteon

• Osiris-Isis-Horus

• Mýty a symboly

• Film: Egypt, země znovuzrozená

Kontakty

www.akropolis.cz

Termíny