Teplické varhanní léto 2010

Hudba

Teplické varhanní léto 2010 je mezinárodní varhanní festival, jehož výtěžek bude věnován na opravu velmi vzácných varhan Josefa Breinbauera z Ottensheimu u Lince. Nástroj se nachází v kostele sv. Alžběty v Teplicích. Pro případné dary je k dispozici sponzorský účet 5121833001/5500. Koncerty se konají od 11. 7. do 29. 8. 2010 vždy v neděli od 19 hodin.

Účinkují

Jaroslav Tůma, Eva Bublová, Elizabeth Brinsden, Martin Bako, Nikola Bojčev, Pierre Zevort ad.

Kontakty

varhannileto.cz

Termíny