Přednáška manželů Graumannových - vzpomínky na holocaust

Volný čas

Tomáš Graumann, pamětník holocaustu, jeden ze 669 židovských dětí zachráněných Nicholasem Wintonem, vypoví svůj příběh o tom, jak se mu podařilo uniknout zNěmci obsazeného Československa.

Tomáš Graumann se narodil vroce 1931 v brněnské židovské rodině. Již coby malý chlapec poznal příkoří a pronásledování z německé strany pro svůj židovský původ, která vyvrcholila po vyhlášení Protektorátu Čech a Moravy a následné okupaci Československa. Před jistou internací do koncentračního tábora ho zachránil obětavý burzovní makléř Nicholas Winton, který včas pochopil nebezpečí nacismu a nebyl mu lhostejný osud židovských dětí žijících vČeskoslovensku. Malému Tomáši Graumannovi se podařilo díky jeho pomoci uniknout vlakem sřadou dalších židovských dětí do Velké Británie. Bohužel nikdo zjeho rodiny již takové štěstí neměl. Poslední vlak připravený kodbavení na první zářijový den roku 1939, jenž měl ze země vyvézt i jeho bratra, už nevyjel zdůvodu zahájení druhé světové války. Bratr, rodiče a skoro všichni příbuzní následně zemřeli vkoncentračních táborech.

Další osudy Tomáše Graumanna byly těsně spjaty se Skotskem, kde byl adoptován spolu sdalším židovským chlapcem do jedné místní rodiny. Jeho hlavní životní náplní se už vmládí stalo sloužit Bohu a lidu. Vystudoval zdravotní a posléze i biblickou školu a svelkou radostí začal pracovat jako misionář mezi domorodci na Filipínách. Tam také poznal svou ženu Caroline. Značnou část života poté prožili vAmerice, kde sloužili hlavně zahraničním studentům. Po revoluci vroce 1989 se manželé rozhodli pro návrat do Čech, kde se věnují výuce angličtiny.

Termíny