Zlatohorský treking

Turistika
Pořadatel:Junák Zlaté Hory a Studio 4, s r.o. Zlaté Hory
Ročník:37
Loňský počet účastníků:450
Začátek:04.10. 2014  Čas: 6 – 10 hod.   Místo: MIC Zlaté Hory
Konec:..   Čas: do 17 hod.  Místo: MIC Zlaté Hory
Termíny