Čína – Říše středu

Volný čas

Přednáška s videoprojekcí

  • Mytologie - stvoření světa a lidí podle starodávných mýtů
  • Filosofie a náboženství - konfucianismus, taoismus, buddhismus
  • Sakrální architektura a umění - odraz nebeského řádu na zemi
Kontakty

www.akropolis.cz

Termíny