TAJEMNÝ SVĚT ETRUSKŮ

Volný čas

Přednáška s filmovou projekcí

• Předchůdci římského impéria• Etruská architektura a umění• Film: Etruskové
Kontakty

www.akropolis.cz

Termíny