SVĚT AZTÉKŮ

Volný čas

Přednáška s videoprojekcí

• Aztécká říše a město Tenochtitlán• Aztécký panteon, rytíři orla a jaguára• Dokonalý kalendářní systém
Kontakty

www.akropolis.cz

Termíny