POZNEJ SÁM SEBE DLE FILOZOFIE INDIE

Volný čas

1. přednáška cyklu Žít bez ohraničení
Kde začít?
Karma - zákon příčin a důsledků
Dhammapadam - Cesta k pravdě

Kontakty

www.akropolis.cz

Termíny