Slované

Volný čas
Přednáška
• Svět slovanských bohů a démonů
• Tradice a zvyky
• Obřady v průběhu roku
Kontakty

www.akropolis.cz

Termíny