Sýkora, Malich: Dialog

Výstava

Koncepci společné výstavy Zdeňka Sýkory a Karla Malicha připravil významný německý teoretik Hans - Peter Riese. Je založena na porovnání vývoje obou umělců v posledním dvacetiletí. Sýkora bude zastoupen výběrem z obrazů, v nichž pracuje s barvami a liniemi. Každému obrazu odpovídá „drátěný" objekt od Karla Malicha, který pracuje s liniemi protínajícími prostor. Srovnání vyznívá zajímavě v tom, že formálně příbuzná díla mají odlišná východiska.

Termíny