Projekt - PET víčka

Pro děti

SPEKTRUM

Krajská rada dětí a mládeže Zlínského kraje

 

organizuje

 

již II. kolo výchovného projektu ve sběru PET víček.

 


Soutěž probíhá i v jiných krajích ČR.

 


Ve srovnání úspěšnosti s ostatními kraji za uplynulý loňský rok, Zlínský kraj kvůli malé účasti neuspěl.

 


Proto se na Vás s nadějí obracíme, že náš projekt aktivním přístupem podpoříte.

Tento výchovný projekt v mateřských školkách má připravovat žáčky na myšlenku třídění odpadu, nenásilnou formou jim vštípit návyky, které v budoucnu přispějí k ochraně životního prostředí.

Cílem projektu pro základní a střední školy je zakořenit v mladých lidech základy separace odpadů a ochrany životního prostředí, což v jejich dalším životě povede ke zlepšení životního prostředí nás všech.

 


A také dávají dětem a mládeži motivaci k dosažení úspěchů a lepších výsledků.

 

Více informací a přihlášky najdete na www.krdmzk.cz

Naše logo: NASBÍRÁME VÍCE!

 

Kontakty

www.krdmzk.cz

Termíny