Tříkrálová Okoř - doprovodný program ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy

Film, Volný čas, Hudba, Pro děti

Středočeské muzeum vRoztokách u Prahy a občanské sdružení Roztoky - město pro život Vás zvou na doprovodný program kakci Tříkrálová Okoř - tradiční turistický pochod pořádaný turistickým oddílem mládeže Roztoky. Doprovodný program se uskuteční vareálu Středočeského muzea a zejména pro děti bude připravena tato nabídka:

14:00 promítání pohádky Labakan (v zákaznickém centru)

15:00 Za písničkou do říše pohádek - program plný písniček a zábavných soutěží pro děti, účinkuje sdružení Roztoky - město pro život (v síni historie zámku)

 

Kvidění bude také oblíbená výstava - Česká filmová pohádka I. a II., Co dokáže jehla snití a Princezny brokátem, tužkou a štětcem

Další dokumenty k akci

  
Termíny