18. valašský mikulášský jarmek

Volný čas, Turistika

Stejně jako vpředchozích letech je součástí programu a rozpočtu 18. valašského mikulášského jarmeku záměr podpořit konkrétní činnosti, které budou garantovat jednotliví spolupořadatelé:

 • Valašský jarmek, o. s. - Podpora udržitelného regionálního rozvoje, dobročinných akcí
 • a místních neziskových organizací.
 • Český svaz ochránců přírody Kosenka - Akce „Škola ochrany přírody": 30 let kosení
 • bělokarpatských luk.
 • Muzejní společnost ve Valašských Kloboukách - Vydání knihy Libuše Sušilové „Klobucký
 • rok".
 • TJ Sokol Valašské Klobouky - Rekonstrukce střechy tělocvičny TJ Sokol.
 • Národopisný soubor Klobučan - Velikonoční setkání dětských souborů „Leť, vajíčko, dolinú"
 • sjarmárkem konané dne 27. 3. 2010.
 • Klub důchodců Valašské Klobouky - Organizace společných setkání seniorů vPruském,
 • na brumovském hradě a zájezdech na poutní či jiná kulturní místa.
 • Nadace Jana Pivečky - Výdaje spojené sopravami, udržováním a provozem roubeného domu
 • čp. 7 pro projekty zaměřené na zachování historických a kulturních tradic a starých
 • řemesel.
 • Gymnázium Valašské Klobouky - materiální podpora mimoškolních kulturních aktivit studentů
 • gymnázia.

Akce je pod záštitou MVDr. Stanislava Mišáka, hejtmana Zlínského kraje a za finanční podpory Zlínského kraje.

Účinkují

PROGRAM

 

Pátek 4. prosinca 2009

Stará tělocvična na gymnáziu

1400 - 1630 Čertovský rej pro malé aj větší děcka aneb Těšíme sa na zitra!!!Dolní náměstí

1700 Slavnostní zahájení jarmeku a rozsvícení vánočního stromu.

Gymnázium 1800 Vernisáž výstavy - Antonín Šuchma: malby. Zahraje cimbálová muzika Klobučánek.

Kostel Povýšení svatého Kříže

1900 Slavnostní koncert: zazpíve malá klobucká schola a hosté z Ilavy.

 

Sobota 5. prosinca 2009Klobucký rynek830 - 900 Do jarmeku všecky obudí dechovka Valaška.

900 Slavnostní vytrúbení jarmeku zbalkónu kulturáku.

900 - 915 Zahájení jarmekového trhu: příchod svatého Mikuláša s družinú a zpívání

u stromečka před muzeem.

915 - 1500 Potkáte mikulášské družiny, podívete sa na valašskú zabíjačku, rožňéní barana a možete aj ledaco okoštovat. Uvidíte řemeslníky při práci, kutí koňa, mletí múky, strúhání světidel, výrobu beček, výstavu betlémů kolem rynkua hodně dalšího. Děcka sa možú svézt na koníčkoch.

Kostel Povýšení svatého Kříže

1000 - 1500 Otevřítá bude věž farního kostela. Možete sa podívat na město z výšky

a uvidíte tu aj výstavu starých fotek a ornátů.

Gymnázium

900 - 1500 Vřemeslnej dílně uvidíte při práci šikovné děcka drátkovat, paličkovat aj vyšívat. Výtvarná dílna je pro všecky, co si chcú neco pěkného namalovat. Zazpívat si možete scimbálovú muzikú Bystřica zRusavy.

Dřevěnica U Pechanců

900 - 1500 Možete si s pamětníkama povykládat o Valašsku, jaké bylo dřív. Takej si možete přečíst práce vítězů z minulého roku sútěže Pro valašskú řeč.

Dolní náměstí

930 Střídavě budú vyhrávat dechovky Valaška a Dúbravanka.

Stará radnica

900 - 1500 Tetičky ze Závrší vám předvedú lámání lnu, přadéní vlny aj lnu, draní péří. Uvidíte řezbáře, dráteníky, ke kúpení tu budú slaměné ozdoby, figurky ze dřeva aj zkukuřice a také sa podívete na výstavu fotek fotoskupiny Andromeda. Ke kúpení budú aj Vlastivědné kapitoly z Valašskokloboucka. Zazpíve mužský pěvecký sbor Mužáci ze Zlína.

Červený dům

900 - 1500 Podívete sa, jak sa prvej tkalo sukno a jaké to bylo v domácnosti tkalca. Děcka si možú na hrnčířském kruhu vykrúžit nejaký svůj hrneček.

930 a 1030 Valašská školička: děcka zMalej Dúbravy a divadélko sděckama zDDM.

1130 Zpěváčci zklobuckej scholy vás naučíja nejakú pěknú koledu.

1230 Čtení vítězných prací sútěže Pro valašskú řeč. Přiďte si poslechnút!

Kulturák - Velký sál

900 - 1500 Ukázky řemesel. Pojíte tu kyselicu, klobásky a posilníte sa nečím ostřejším.

900 Do nálady vás dostane mladá dechová hudba klobuckej ZUŠ.

1030 Zazpíve a zatančí súbor Strážov z Ilavy.

1130 Vystúpíja dvě skupiny staršího Klobučánku.

1230 Zahraje a zazpíve súbor Mladosť z Dubnice nad Váhom.

1330 Na valašskú notu hraje a zpíve súbor Rusavjan z Rusavy.

1500 Sútěž vodzemku a obuškovém s cimbálovkú Kordulka.

1930 Scimbálovú muzikú Kordulka možete zpívat a tančit až do půnoci.

Balkón

900 - 1500 Výstava krajových a starších odrůd ovoca spojená se sútěžů o najpěknější jabůčko krajovej či starší odrůdy. Tradice Bílých Karpat: nabídka tovaru. Kúpíte si sušené ovoce aj najkvalitnější mošty.

Vestibul

900 - 1400 Okoštujete vdolky, nebude chybět domácí slivovička. Ve valašskej lotériji sa nestanete milionářem, ale zasmějete sa a možete vyhrát všecko možné.

Hrajů cimbálové muziky Klobučánek, Klobučan, muziky súborů Mladosť a Strážov.

Beseda TJ Sokol - Za dveřama

900 - 1500 V jarmekovej poštičce kúpíte pěkné jarmekové pexeso, pohledy a zas dostanete novučký jarmekový štempl.

Sál Ukázky řemesel, hrát a zpívat budú tetky a strýci ze slovenskej Lednice

a Mikušovců.

Přísálí

900 - 1300 Sútěž o najpěknějšího pečeného pána či paní zkynutého těsta a sútěž

o najpěknější mikulášský perník.

Dřevěnica Kosenka

900 - 1500 Ukázky řemesel, uvidíte, jak sa dělajů hadrové koberce, pletú rukavice na formě, jak sa pečú vánoční oplatky, páni a paničky z těsta, okoštujete jahňačí guláš. Sútěžit sa bude o najlepší kysané zelé: přiďte okoštovat!

Dřevěnica U Pivečků

900 - 1500 Přiďte na návštěvu kševcom! Uvidíte, jak sa šijú papuče a botky. Na zahřítí vyzkúšáte néenom slivovičku, ale aj nově ušité papuče zbaraní kože.

Na píšťalky zapíská Jarek Jeřábků.

Hotel Alfacentrum

1100 - 1400 Kdobrej pohodě bude vyhrávat cimbálová muzika Kordulka. Po celý deň sa budú podávat valašské špecijality.

 

 

 

 

Neděla 6. prosinca 2009

Kostel Povýšení svatého Kříže

1200 - 1500 Aj dnes sa možete podívat na Klobúky zvěže farního kostela.

1500 Slavnostní zakončení jarmeku. Zahrajů a zazpívajů klobucké dětské

a mládežnické muziky Malý Klobučánek, Malá Dúbrava, Klobučánek

a Vincúch. Nakonec poděkujem všeckým dobrým luďom, keří na jarmek přišli, neco pěkného předvédli a pomáhali.

Termíny