Základy krizové intervence a sebepéče pracovníka

Kurzy, vzdělání, konference

V rámci akreditovaného kurzu se účastníci seznámí s pojmem krize, příčinami krize, typologií krizí, přůběhem krize/chováním člověka v krizi, způsoby pomoci člověku v krizi se zaměřením na krizovou intervenci. Dále pak prní psychickou pomocí, uzemněním, nalezením středu, dotykovými stabilizačními technikami... psychohygienyckými návyky a relaxačním cvičením.

Účinkují

Mgr. Ondřej Sezima

Kontakty

www.mousou.cz

Termíny