Tajemství zlatého čísla

Volný čas

Přednáška s videoprojekcí
• Zlaté číslo: estetika v přírodě a člověku
• Matematika, architektura, hudba, sochařství
• Univerzum jako odpověď

Termíny