2x ONDRÁŠ

Hudba

Koncert orchestru lidových nástrojů Ondráš VUS Brno a pěveckého sboru Ondráš Nový Jičín.

Benefiční koncert ve prospěch humanitární organizace ADRA.

Pořádá obec Životice u Nového Jičína

Předprodej od 27. 11.

Vstupné: 70

Termíny