Trénink paměti a schopnosti učení

Volný čas

Účastníci se seznámí s tím, jak funguje paměť, budou si umět vytvořit adekvátní podmínky k učení a vytvořit časový harmonogram. Naučí se používat osvědčené mnemotechniky a odhalí tajemství pravé hemisféry. Po absolvování kurzu bude účastník používat svou paměť vědomě, bude umět koncentrovat svou pozornost a cíleně směřovat k naučení konkrétních témat.

 Kurz se skládá z celkem 5ti bloků po 2 vyučovacích hodinách

Kontakty

www.pckvary.cz

Termíny