Exotické cesty (Patagonie, Peru, Mongolsko, Mexiko, Indonésie, Barma, Thajsko)

Turistika
Pořadatel:KUDRNA
Ročník:25
Loňský počet účastníků:0
Začátek:19.05. 2017
Konec:30.12. 2017
Kontakty

www.kudrna.cz

542 216 764

ck@kudrna.cz

Termíny