20. ročník soutěže „Cena Jindřicha Chalupeckého“ v Centru Dox

Výstava

Výstava finalistů Ceny Jindřicha Chalupeckého za rok 2009 je v Centru současného umění DOX v Praze Holešovicích otevřena od 23. října 2009 do 10. ledna 2010. Do soutěže bylo v letošním roce nominováno či přihlášeno 49 výtvarníků a skupin. Porota z nich vybrala pět finalistů, kterými jsou Tomáš Džadoň, umělecká dvojice Jiří Franta a David Böhm, Petra Herotová, Alena Kotzmannová a Jiří Skála. Všichni finalisté pro tuto výstavu připravili nový projekt, ve většině případů koncipovaný speciálně pro prostory Centra DOX.

 

Laureát pro letošní rok bude vybrán 12. listopadu 2009, kdy proběhne i slavnostní vyhlášení. To bude mít podobu divadelního představení, které pro tuto příležitost napsal a nastudoval Michal Pěchouček, laureát Ceny Jindřicha Chalupeckého za rok 2003.

Laureát získá padesát tisíc korun na svůj další umělecký rozvoj, šestitýdenní stipendijní pobyt v New Yorku a jedno sto tisíc korun na realizaci výstavy, projektu nebo katalogu během roku 2010.

Cena Jindřicha Chalupeckého byla založena v květnu 1990 z podnětu dramatika a spisovatele Václava Havla, malíře Theodora Pištěka a básníka a výtvarného umělce Jiřího Koláře. Prvním vítězem byl Vladimír Kokolia, oceněním se pyšní řada umělců, kteří dnes patří k české špičce.

 

Termíny