Podoby tváře – šalba a klam. Portrét ve fotografii ze sbírek MG

Výstava

Fotografický portrét, jehož počátky sahají do čtyřicátých let 19. století, vyšel do zmalířské tradice a přijal mnohá ztradičních portrétních schémat. Vždy se do něj promítal - stejně jako do malby - pragmatický zájem, móda, umělecké ambice či poznatky vědy. Mnohdy byl ze strany současných autorů odmítán klasický fotografický portrét coby vyčpělá oblast plná stereotypů. I přesto jsou ale ve fotografickém portrétu nadále recyklována mnohá z tradičních uměleckých a portrétních schémat. Vybraný fotografický soubor ze sbírek MG sleduje proměny portrétního žánru ve fotografii a poodkrývá nejen různá dobová a technická specifika fotografického média, ale současně naznačuje i různorodost ambicí fotografů či portrétovaných.

Termíny