TO NEJLEPŠÍ Z KOMORNÍ TVORBY SVĚTOVÝCH SKLADATELŮ

Hudba

BEETHOVEN - GLINKA - BRAHMS

Klarinetistka Ludmila Peterková, violoncellistka Jitka Vlašánková a klavírista Daniel Wiesner, kteří jsou jednak vyhledávanými sólisty a jednak vynikajícími komorními hráči se sešli, aby obohatili svůj repertoár a propojili své umění a zkušenosti ve snaze o co nejpůsobivější interpretaci hudby, jež byla pro totonástrojovéseskupenívytvořena.

Praha

Kruh přátel hudby

Předprodej od 1. 10.

Vstupné 120, 100, 80

Termíny