Jiří Stivín "Pocta sv. Cecílii"

Hudba

Od roku 1992 pořádá pravidelně Jiří Stivín k poctě patronky sv. Cecílie koncert v pražském Rudolfinu.Během této doby se na pódiu Dvořákovy síně vystřídala řada vynikajících interpretů:zpěvačka Magdaléna Kožená, houslisté Marta Líbalová, Gabriela Demeterová, Bohdan Warchal, Petr Messiereur, Jan Talich, gambista Petr Hejný, klavíristé Stanislav Bogunia, Karel Růžička, z cechu cembalistů a varhaníků Jaroslav Tůma a Robert Hugo."Cecílie" obsahují příjemné napětí mezi tradicí a inovací. K tradici patří dramaturgie první části, v níž pokaždé zazní díla J.S. Bacha, A. Vivaldiho a G.Ph. Telemanna. Část druhá je naopak koncipována jako barokní "pasticcio",jehož zvuková i vizuální pompéznost se střídá s momenty téměř intimními,v nichž přichází na řadu muzicírování dvou či tří jazzových interpretů.

Účinkují

Jiří Stivín a Collegium quodlibet,

Markéta Mátlová, Markéta Cukrová, Robert Hugo aj.

Kontakty

jiristivin.cz

Termíny