Pohádkový les Průhonice 2009

Pro děti

Akce se koná ve dnech 26. a 27.9.2009 vždy od 9.00 do 16.00 hodin vPrůhonickém parku - včásti „Obora". Trasa dlouhá cca. 2,5 km se skládá zdeseti pohádkových stanovišť súkoly pro všechny dětské účastníky a čtyř stanovišť pro děti starší deseti let. Dále je na trase nafukovací městečko, pódium sprogramy dětských divadel, dětská show, pouťové atrakce a řada dalších doprovodných akcí. Kyvadlová autobusová doprava je zajištěna zMetra C Opatov od 8.45 hodin vintervalu 20 minut, parkování zajištěno u startu Pohádkového lesa - příjezd zkřižovatky Průhonice - Dobřejovice - Rozkoš ulicí U Geofyzikálního ústavu. Vstupné dospělí 50 Kč, děti dobrovolné. Informace na www.pohadkovyles.cz

Další dokumenty k akci

  
Termíny