Po stopách české solidarity v zemích Jižní Ameriky

Výstava, Film, Turistika

Po stopách české solidarity vzemích Jižní Ameriky

Srdečně Vás zveme na přednášku Pablo Chacóna 7. 10. 2009 v18 hodin, Visio Art Gallery, Na Roudné 18, Plzeň,

Vedoucí střediska rozvojové spolupráce a projektu Adopce na dálku Pablo Chacón se dne 7. 10.2009 v18 hodin zúčastní besedy s promítáním fotografií ve Visio Art Gallery. Hovořit se bude o pracovní cestě po Bolívii, Paraguayi a Peru realizované v měsících dubnu a květnu 2009 s cílem revize projektů, na kterých už léta spolupracuje s Diecézní charitou Plzeň. Součástí této besedy bude i ochutnávka paraguayského čaje Maté.

V Beni, v katedrále „Santisima Trinidad" byla od nás za účasti velkého množství lidí slavnostně předána soška Pražského Jezulátka. Při mši, kterou sloužil Mons. Elias, biskup vikariátu Beni Pablo Chacón vyzdvihl důležitost tohoto gesta, kdy se nerozlučně spojily dvě tak vzdálené a odlišné země prostřednictvím postavy malého dítěte ze střední Evropy. Tuto sošku vyrobily sestry řádu Karmelitánek a přinesla místním velkou radost.

Pablo Chacón o této cestě: " V Asunción, hlavním městě Paraguaye, jsem navštívil děti z projektu Adopce na dálku. Nemohu ani popsat, jaké to bylo zadostiučinění vidět, jak partnerské organizace projektu v obou zemích (Pastoral Social Caritas Beni a Departamento Arquidiocesano de Pastoral Social Asunción) báječně fungují. Všude jsem jen poslouchal slova vděku českým kmotrům a kmotrám, která mě podněcovala k pokračování v propagaci projektu, jež pomáhá tolika dětem z Bolívie, Paraguaye a v budoucnu také z Peru." Chacón s místní peruánskou Charitou navštívil místa postižená v roce 2007 ničivým zemětřesením, jehož následky jsou patrné dodnes. Doposud se totiž nepodařilo opravit obydlí mnoha rodin. Pouze ty rodiny, které měli možnost získat pomoc od Charity či jiných nevládních organizací, si mohly svá obydlí opravit nebo postavit nová. Například ve městě Pisco bylo opraveno jen 60 % domů poničených zemětřesením. Na zbytek už se státní pomoc nedostala. Rekonstrukce 9 domů, na kterou byl použit příspěvek Charity České republiky, je už dokončena. Tyto domy se nacházejí na hoře ve výšce 2 500 m v místě zvaném Tantara, které je jen těžce přístupné. Hora leží v regionu Huancavelica, v jednom z nejchudších regionů Peru. Tamní obyvatelé, žijící izolovaně a živící se rybolovem a pěstováním nejrůznějších plodin, jsou velmi vděční za pomoc naší republiky.

Pablo Chacón na své cestě za pomoci místních církevních organizací také hledal další nová místa, která potřebují naši pomoc.

Těšíme se na vaši účast na této přednášce,

Pablo Chacón a Ľubica Toušová

Účinkují

Pablo Chacón

Kontakty

www.visioart.cz

Termíny