NEPÁL – ZEMĚ TIBETSKÉ THANGKY

Výstava

Výstavu připravilo občanské sdružení Namasté Nepál, jehož posláním je humanitární, vzdělávací a kulturní podpora lidí v Nepálu a přibližování života lidí

v Nepálu lidem v ČR. Návštěvníci výstavy se dovědí spoustu informací o této exotické zemi, která se nachází vnejvyšším pohoří na Zemi, vHimálaji. Příroda, lidé, doprava, vzdělávání, umění - to jsou některé tematické okruhy, kterými se výstava zabývá. Vedle toho bude kvidění spousta uměleckých rukodělných výrobků vyrobených vtamních malých dílnách. Tyto předměty je možné zakoupit

a přispět tak na financování charitativních projektů vNepálu.

 

Termíny