Noční prohlídky Lipníka n. B.

Divadlo

Noční prohlídky města s netradičními průvodci - historickými osobnostmi, doplněné živými obrazy z historie Lipníka v podání herců přerovského o.s. Cukrle. Potkáte se s Bohušem z Drahotuš, Vilémem z Pernštejna, Petrem Vokem, Baltazarem Maggim, a třeba také s Kateřinou Crbonkou, vyslýchanou na mučidlech, a mnohými dalšími… 
Prohlídky startují od farního kostela sv. Jakuba, první od 20 hodin, pak každou půlhodinu, poslední ve 22:30.
Noční prohlídky města s netradičními průvodci - historickými osobnostmi, doplněné živými obrazy z historie Lipníka v podání herců přerovského o.s. Cukrle. Potkáte se s Bohušem z Drahotuš, Vilémem z Pernštejna, Petrem Vokem, Baltazarem Maggim, a třeba také s Kateřinou Crbonkou, vyslýchanou na mučidlech, a mnohými dalšími... Prohlídky startují od farního kostela sv. Jakuba, první od 20 hodin, pak každou půlhodinu, poslední ve 22:30.









Termíny