Tradiční hody v Dolních Dunajovicích

Volný čas

Chasa z Dolních Dunajovic zve návštěvníky na tradiční krojované hody, které se konají na návsi obce. Hraje DH Hovorané

Účinkují

krojovaná chasa

Termíny