KURS RÉTORIKY

Volný čas

Intezivní kurs

• Původ a smysl rétoriky jako umění vyjadřování

• Dobrý řečník dle klasické filosofie

• Kvality a nedostatky mluveného projevu

• Technika projevu: praktické rady, cvičení

Přihlášky: každý všední den od 18 do 21 h v místě konání nebo e-mailem: brno@akropolis.cz

 

Kontakty

www.akropolis.cz

Termíny