Pasecké technické stavby na dobových stavebních plánech

Výstava

Výstava přiblíží přípravnou fázi výstavby průmyslových objektů na paseckém katastru na přelomu 19. a 20. stol. - soustružny, pily, tkalcovny, mlýny a papírnu.

Kontakty

www.krnap.cz

Termíny