KACHEL JAKO OKNO DO ŽIVOTA ZA LUCEMBURKŮ

Kurzy, vzdělání, konference

Třetím pokračováním cyklu „Doba lucemburská“ je přednáška archeoložky Mgr. Elišky Wiesnerové (Muzeum města Ústí nad Labem). Vstup volný.

Termíny