BPDP 2016

Výstava

Vernisáž výstavy výtvarných a výtvarně pedagogických projektů studentů Katedry výtvarné kultury při Pedagogické fakultě Univerzity J.E. Purkyně, realizovaných v rámci bakalářských a diplomových prací. Vstup volný.

Termíny