HOLUBÍ POŠTA – POSLOVÉ DOBRÝCH ZPRÁV

Kurzy, vzdělání, konference

Poutavé povídání holubáře Ing. Václava Kasala o zajímavostech z historie holubí pošty.

Doprovodný program k výstavě „Holubí pošta“.

Vstup volný.

Termíny