Ohlédnutí za archeologickými výzkumy v roce 2015 (nejen) na Opavsku

Volný čas


Jindřich HLAS – František KOLÁŘ – Michal ZEZULA

Přednáška se uskuteční v úterý 10. května v 17 hodin v sídle spolku Za Opavu v Matičním domě (Matiční 2, Opava).

Posluchači se mohou těšit na na prezentaci mnoha unikátních pravěkých nálezů z Vávrovic (např. bronzové artefakty z hrobů únětické kultury spolu s doposud nejrozsáhlejším souborem jantarových šperků ze starší doby bronzové na Moravě). Dále bude představen sluneční idol z Kravař (mohylová kultura, přibližně 1600–1300 let př. n. l.) a další zajímavé objevy.

V roce 2015 byly archeologickým pracovištěm NPÚ, ÚOP v Ostravě zpracovány výsledky rozsáhlého archeologického výzkumu, který předcházel výstavbě nového závodu firmy Mondeléz (dříve Opavia) ve Vávrovicích. Proběhlo mnoho dalších záchranných archeologických akcí s cílem uchování dokladů nejstarší minulosti měst a obcí našeho kraje.

Přímo v Opavě pracovali archeologové na Krnovské ulici, kde byly odkryty pozůstatky pravěkého sídliště a středověkého a raně novověkého předměstského osídlení. Dokončen byl také výzkum kostela sv. Ducha s pohřebištěm opavských Přemyslovců. Další poznatky pocházejí ze staveniště rodinných domů v Kravařích a Kylešovicích.

Na sousedním Bílovecku měl největší význam archeologický výzkum, který společně se stavebněhistorickou operativní dokumentací odhalil v suterénu bíloveckého zámku a na jeho nádvoří relikty pozdně středověkého předchůdce dnešní zámecké budovy a jeho fortifikační prvky.

 

 

 

 

 

Termíny