Přednáška Hlavní komunikační trasy do Svaté říše římské

Volný čas


V rámci oslav 700 letého výroční narození Karla IV. pořádá NPÚ soubor kulturních akcí mapujících aktivity lucemburské dynastie na českém trůně. NPÚ ÚOP v Lokti k této příležitosti připravilo ve spolupráci s Muzeem Cheb doprovodný cyklus přednášek.

Druhá přednáška z tohoto cyklu se bude konat ve čtvrtek 12. května a seznámí se širokou sítí dálkových obchodních tras spojující České království s ostatními zeměmi a regiony Svaté říše římské. Zaměří se na nejvýznamnější cesty vedoucí z Prahy do Norimberku, upozorní také na jejich ekonomický význam a ukáže pozůstatky starých cest jako nedílnou součást dnešního obrazu krajiny.

Přednášející: Lubomír Zeman a Jaroslav Fiala

začátek od 17 hodin v Muzeu Cheb

Termíny