Vernisáž výstavy Václavova bible a premiéra dokumentárního filmu „Útěk do křivoklátských lesů.“

Volný čas


Dne 1. 6. 2016 ve 13. hodin, proběhne na státním hradě Křivoklátě vernisáž výstavy Václavova bible a premiéra dokumentárního filmu „Útěk do křivoklátských lesů".

Bible Václava IV. je považována za špičkové dílo své doby zejména ve způsobu grafického zpracování ilustrací a iluminací. Ty jsou zároveň nesmírně vypovídající o duchovním i světském životě přelomu 14. a 15. století, přinášejí obraz dvorského života i nelehkého královského údělu v době papežského schizmatu. Reprezentativní dílo vyrobené pro Václava IV. na zakázku dle módního trendu doby je jako faksimile rozloženo do 9 svazků, z nichž bude současně vystaveno vždy 6 dvojstránek (budou se obměňovat) v 6 vitrínách. Tato expozice bude prolnuta s dosavadní výstavou gotického sakrálního výtvarného umění v Rytířském sále. 

Film Útěk do křivoklátských lesů má populárně naučným způsobem divákovi poskytnout základní informaci o králi Václavovi v kontextu dobových událostí. Jako prostředků a odkazů se často využívá právě vyobrazení z Václavovy bible i ilustrativních žánrových záběrů a autenticky zachovaných artefaktů či částí staveb. Scénář vytvořil Mgr. Jiří Kaše (autor prozatím poslední biografie o Křivoklátě) s mladými historiky Bc. Vojtěchem Večeřem a Bc. Jakubem Jauerningem, komentář namluvili Jitka Lukešová a Miroslav Táborský, v HD rozměru nasnímal Milan Bednařík, vše za režijního dohledu Vojtěcha Večeře.

Výstava Bible Václava IV. obohatí expozici Rytířského sálu. Ten je součástí všech prohlídkových tras hradu stejně jako sousední Královský sál, kde se připravuje drobná změna, která by měla zvýraznit původní funkci této audienční síně a zároveň připomenout vládu Lucemburků. Film Útěk do Křivoklátských lesů se bude promítat na závěr prohlídkového okruhu „Celým hradem“ v bývalé privátní prostoře Václava IV., která dosud v rámci prohlídek nebyla běžně přístupná. Tyto změny potěší návštěvníky, zejména ty pravidelné, kteří již dlouho čekají na změnu v expozicích. Je to také část kompenzace, kterou nabízí hrad Křivoklát letos svým návštěvníkům za to, že není přístupná právě rekonstruovaná Velká válcová věž.

Termíny