K dějinám hudebního ladění v českých zemích

Volný čas


Přednáška hlavního organologa NPÚ a pracovníka územního odborného pracoviště NPÚ v Telči PhDr. Petra Koukala, Ph. D.

Akci pořádá Katedra teorie a dějin hudby Hudební fakulty AMU, Malostranské nám. 13, 118 00 Praha 1, učebna HAMU č. 2026.

Krátce o přednášejícím:
Narozen r. 1952 v Olomouci. Studoval na univerzitách v Brně (PhDr.) a Olomouci (Ph.D.), specializoval se na dějiny hudby a varhanní kultury českých zemí v 17. – 19. století. V letech 1988 – 2013 byl vedoucím hudebního oddělení Slezského zemského muzea v Opavě. Od roku 2000 je specialistou na hudební památky a hlavním organologem – památkářem Národního památkového ústavu. Je autorem platné metodiky pro památkovou ochranu varhan u nás a knihy Dobře rozladěné varhany (Telč, NPÚ 2013), první monografie o dějinách varhanního ladění u nás. Zúčastnil se muzikologických konferencí v ČR, Polsku, Slovensku, Německu a Velké Británii. Publikoval přibližně 90 odborných textů u nás i v zahraničí. Je řešitelem vědecko-výzkumných projektů MK ČR a GAČR.   

 

Termíny