Opera Varia - charitativní koncert v Arcibiskupském zámku v Kroměříži

Volný čas, Pro děti


V sobotu 6. 8. 2016 se vám v galerii Arcibiskupského zámku představí Laila C. Neuman (NL) – soprán; Davide Monti (IT) – housle; Martyna Pastuszka (PL) – housle; Barbara Maria Willi (CZ) – cembalo; Jan Čižmář (CZ) – theorba

Opera Varia je název posledního z charitativních koncertů, jejichž výtěžek bude v plné výši věnován na podporu hudebního archivu arcibiskupského zámku, který je jedním z nejvýznamnějších a největších historických hudebních archivů na území České republiky. Nejstarší část hudebního archivu tvoří hudebniny z období působení biskupa Karla z Lichtensteinu-Castelkorna (1664–1695). Doba jeho působení na kroměřížském zámku je spojena se vznikem biskupské, později arcibiskupské kapely. Právě v této části fondu se nachází hudebniny, které vyžadují nákladné konzervátorské a restaurátorské zásahy.

 

Předprodej vstupenek:

Turistické informační centrum Kroměříž

Muzeum umění Olomouc

 

Koncerty se konají pod záštitou ministra kultury České republiky Mgr. Daniela Hermana.

www.hudebnilahudky.cz

Termíny