Mezinárodní konference Technické památky a jejich využití v Norsku a v České republice

Volný čas


Industriální dědictví bude hlavním tématem mezinárodní konference konané ve dnech 5. a  6. dubna v Ostravě. Jejím cílem je otevřít odbornou diskusi k současnému stavu poznání, ochrany a využití industriálního dědictví České republiky a Norska. Na konferenci vystoupí mluvčí z partnerské organizace Riksantikvaren a spřátelených institucí v Norsku, zástupci z řad vysokých škol i soukromých vlastníků. V mezinárodním a mezioborovém kontextu budou představeny také výsledky projektu Průmyslové dědictví – výměna zkušeností s dokumentací a hodnocením průmyslového dědictví, realizovaného za finanční podpory FM EHP v letech 2014–2016.

Bilaterální spolupráci představí taktéž výstava, kterou budou moci účastnící konference a zájemci zhlédnout v renovovaných prostorách sídla NPÚ, ÚOP v Ostravě.

Více informací o programu:

https://www.npu.cz/cs/uop-ostrava/metodicke-centrum/zaverecna-konference-duben-2016

nebo u Mgr. Květy Jordánové: jordanova.kveta@npu.cz

Termíny