Historické skalní rytiny a nápisy pískovcové krajiny Českého ráje

Volný čas


Přijďte si poslechnout příspěvek Petra Jenče a Vladimíra Peši z Vlastivědného muzea
a galerie v České Lípě. Přednáška z cyklu Památky kolem nás se uskuteční ve čtvrtek
31. března 2016 v 18 hodin ve velkém sále Krajské vědecké knihovny v Liberci. Představeny
budou výsledky dlouhodobého archeologicko-epigrafického výzkumného projektu,
v jehož rámci bylo při systematickém průzkumu jednotlivých částí CHKO Český ráj dosud
zdokumentováno přibližně 18.000 rytin (petroglyfů), kreseb, maleb a ostatních dokladů
historické krajiny – pozůstatků zaniklých sídel, těžby a zpracování kamene,
starých komunikací či počátků turistického zpřístupňování skal... 

 

Termíny