Noc kostelů na Grabštejně

Volný čas


V rámci Noci kostelů a kaplí se vám na Grabštejně představí kaple sv. Barbory nejen v netradičním čase, ale i formou netradiční prohlídky. Průvodkyně vás zevrubněji seznámí s historií a stavebním vývojem tohoto renesančního architektonického a uměleckého unikátu, dále s jeho výmalbou i vybavením. V rámci prohlídky zavítáte též na výstavu mapující starší i novodobou historii a význam grabštejnského originálu sochy svaté Barbory (pol. 15. stol.), jenž byl původně umístěn v kapli, po mnoha letech opět nalezen a v loňském roce restaurován.

Termíny