Albert II. ve službách Karla IV.

Volný čas


Doprovodná výstava u příležitosti oslav 700. let od narození otce vlasti Karla IV. 

Výstava prezentuje osobnost Alberta II. ze Šternberka (1322-1380), blízkého přítele a rádce Karla IV., a jeho dobu. Zaměří se na úzké Albertovy vazby s císařem, pozornost je věnována taktéž hradní kapli, kterou právě Albert nechal přestavět jako památník své osobnosti a kariéry. Inspirován přitom vyspělým gotickým uměním, s nímž se setkával na Karlově dvoře, přenesl jej právě do šternberské hradní kaple. Dokladem jsou do dnešních dnů dochované kamenické prvky, jež v sobě nesou rysy arrasovské gotiky i parléřovského umění, a fragmenty dvou nástěnných maleb náležejících do okruhu karlštejnsko-emauzské malířské školy.

Opomenuta nezůstane ani další stránka Albertovy mecenášské činnosti, a sice dílo tzv. Mistra rukopisů Alberta ze Šternberka, jež představuje vysoký standart iluminátorské tvorby 70. let 14. století, ani Albertův přínos pro město Šternberk.

Termíny