Dětská módní přehlídka na zámku Sychrově

Volný čas, Pro děti


Na programu tradičního dětského odpoledne bude přehlídka historické dětské módy od renesance až po secesi podaná formou pohádky, přehlídka tvorby kroužku Módní tvůrce a doprovodný program 1. skautského oddílu z Mnichova Hradiště.

Termíny